18 Mayıs 2017

Genel ilk Yardım Bilgileri

İlk Yardım Nedir? 

 

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardım sağlayıncaya kadar ,hayatın kurtarılması  yada durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde ,tıbbi araç,gereç,aranmaksızın ,mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil Tedavi Nedir ?

Acil Tedavi ünitelerinde hasta /yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan müdahalelerdir.

İlk Yardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir?

 

Acil Tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın,İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahalelerdir. 

 

İlk Yardımcı Kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda ,hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ,sağlık ekibi gelinceye kadar,ilaçsız uygulamaları yapan, konu ile ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar  .

 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

 • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması 
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması 
 • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesnin önlenmesi,
 • iyileşmenin kolaylaştırılması   

 

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir? 

İlk yardım temel uygulamaları Koruma,Bildirme,Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. 

 

 

Koruma

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme

Olay/ kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye' de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

112 'nin Aranması Sırasında  Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Sakin olunmalı ya da sakin olan kişinin sağlanmalı 
 • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli 
 • Kesin yer ve adres bilgileri verilirken,olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli
 • Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeli
 • Hasta/yaralılar adı ve olayın tanımı yapılmalı
 • Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli 
 • Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtmeli
 • 112 hattında bilgi alan kişi,gerekli olan tüm bilgilerin aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

Kurtarma (Müdahale)

Olay yerinde hasta/yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. 

 

İlk Yardımcının Müdahale ile İlgili Öncelikli Yapması Gerekenler Nelerdir?

 

 • Hasta/yaralıların durumu değerlendirilir. ( ABC ) ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
 • Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir. 
 • Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir.
 • Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunulur.
 • Kırıklara yerinde müdahale edilir.
 • Hasta/yaralı sıcak tutulur
 • Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmez
 • Hasta/yaralıyı hareket etirmeden müdahale yapılır.
 • Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112)  (Ancak,ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.)

 

İlk Yardımcının Özelikleri Nasıl Olmalıdır?  

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilk yardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleeri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir ilk yardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir.

 

İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı 

Önce kendi can güvenliği korumalı 

Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı 

Eldeki olanakları değerlendirebilmeli

Olayı anında ve doğru olarak haber vermeli (112'yi aramak)

Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli

İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır.

 

Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir.

 

 

1. Halka- Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

2. Halka- Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması 

3. Halka- Ambulans ekiplerince müdaleler yapılması 

4. Halka - Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

 

İlk Yardımın ABC' si Nedir?

Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B. Solunum değerlendirmesi (bak -dinle - hisset )

C. Dolaşımın değerlendirilmesi

 

 

 

 

     

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.